Under er en oversikt over litt av vårt produktsortiment. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Hydraulikkpumper

Stempelpumper variable og faste, Tannhjulspumper, Vingepumper.

Hydraulikkmotorer

Stempelmotorer variable og faste, Orbitmotorer, Tannhjulsmotorer, Vingemotorer.

Ventiler

Retningsventiler for mobil og industri, Patronventiler, Proporsjonalventiler.

Sylindere

Dobbelvirkende sylindere med og uten leddlager., Teleskopsylindere. Sylindere med posisjonsgiver.

Hydraulikkaggregat

Små og store til ethvert bruk med og uten ventiler og styreskap.

Andre produkter

  • Hydraulikkoblinger og fittings i alle varianter.
  • Hydraulikkslanger og rør
  • Test og måleutstyr til enkle målinger og avanserte tester.
  • Filteraggregater til rensing av oljer.